Meni Zapri

Dostopnost tudi za uporabnike znakovnega jezika

Pritisni play za video s tolmačem v SZJ.
Slovenski znakovni jezik uporablja za sporazumevanje okoli 1500 ljudi. Nekaj podatkov lahko preberete na strani Zveze gluhih in naglušnih Slovenije

Pomembno se je zavedati, da je med slovnicama Slovenščine in Slovenskega znakovnega jezika velika razlika in da je lahko besedilo zapisano v Slovenščini za uporabnika Slovenskega znakovnega jezika, kot primarnega jezika slabo razumljiva, zato je zelo pomembno, da jim omogočimo tolmačenje tako govora, kot tudi besedila, v Slovenski znakovni jezik.

Razlika med szj in slovenščine v kretnji


Vendar pa je tudi pri tolmačenju razlika in je tolmačenje lahko takšno, da se naslanja na slovnico Slovenskega jezika (t.i. Slovenščina v kretnji) in pa Slovenski znakovni jezik. Slovenski znakovni jezik je razumljiv vsem uporabnikom Slovenskega znakovnega jezika, medtem ko je razumevanje Slovenščine v kretnji odvisno od razumevanja Slovenščine.

Zato v našem podjetju izvajamo tolmačenje spletnih strani v Slovenski znakovni jezik in tudi naši informacijski kioski prikazujejo kretnje, ki sledijo slovnici Slovenskega znakovnega jezika in tako dosegamo boljšo razumljivost besedila.

Z veseljem bomo odgovorili tudi na vaša vprašanja, ki jih lahko pošljete na mail info@japina.eu (vprašanje je lahko tudi v Slovenskem znakovnem jeziku v video priponki)